Program 2024

Vrydag, 05 April

HOOF ARENA

09:00 - Vertoonsaal open vir publiek

16:00 - Mnr. en Mej. Kalahari 2024

18:00 - Scallywag tree op

19:00 - Kakiebos tree op

20:00 - Wilma van Heerden tree op

21:00 - Posduif tree op

22:00 - Eloff tree op

22:00 - Vertoonsaal sluit

22:00 - Ingangshekke sluit


TOYOTA VERHOOG

17:00 - Jaques not Jack tree op

18:00 - Matthew Charles tree op